Blog

Bądź na bieżąco!

Jak usunąć drzewa i krzewy z terenu nieruchomości – cz. II

Jak usunąć drzewa i krzewy z terenu nieruchomości - cz. II

Poniżej druga cześć porad związanych z częstym problemem, który dotyka w szczególności właścicieli domów. Jak legalnie usunąć drzewa i krzewy z terenu Twojej nieruchomości? Zapraszamy do czytania.

Jak uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu jest decyzją administracyjną, dlatego żeby je otrzymać musimy złożyć najpierw pisemny wniosek. Wymogi formalne takiego wniosku określone zostały ściśle w ustawie. Należy podać w nim m.in. dokładną liczbę drzew i krzewów, które zamierzamy usunąć, gatunki, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, powierzchnię krzewów, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, a także załączyć mapę z usytuowaniem drzew względem granic nieruchomości. Organem właściwym do rozpoznania wniosku i wydania zezwolenia będzie wójt gminy (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta), natomiast w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, organem tym będzie wojewódzki konserwator zabytków. Dodatkowo usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu, organ ma obowiązek przeprowadzić oględziny na terenie nieruchomości, których zasadniczym celem jest weryfikacja danych podanych we wniosku.

Decyzja organu o udzieleniu zezwolenia jest w dużej mierze aktem uznaniowym. Nadto wydanie zezwolenia może zostać uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez organ albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami (w liczbie nie mniejszej niż liczba drzew lub krzewów usuwanych).

Opłata za usunięcia drzewa lub krzewu

Regułą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu podlega opłacie. Stawki tej opłaty odnoszą się do jednego centymetra obwodu pnia usuwanego drzewa i zależą od rodzaju, gatunku oraz całkowitego obwodu pnia tego drzewa. Szczegółowy wykaz stawek zawarty został w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Jedynie dla ilustracji można podać, że usunięcie sosny zwyczajnej lub świerka pospolitego o obwodzie pnia co najmniej 51 cm, a nie więcej niż 100 cm, wiąże się z całkowitą opłatą rzędu 2-3 tys. złotych. W przypadku dębu, buku, grabu, innych gatunków sosen i świerków – opłata ta będzie blisko siedmiokrotnie wyższa. Z kolei jeżeli usuwanym drzewem będzie chociażby miłorząb albo cis, to musimy liczyć się z opłatą ponad dwudziestokrotnie wyższą. Opłaty te skokowo wzrosną, gdy obwód pnia usuwanego drzewa będzie przekraczał odpowiednio 200, 300, 500 i 700 cm. W skrajnych przypadkach wysokość opłaty za usunięcie jednego drzewa może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Natomiast opłata za usunięcie krzewów jest stała i wynosi 200 zł za 1 m2 powierzchni.

W ustawie na szczęście przewidziane zostały liczne wyjątki, gdy nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew. I tak wolne od opłaty jest zwłaszcza usunięcie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną, o ile uzyskane zezwolenie nie wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobnie nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, a także drzew obumarłych.

Z kolei w wypadkach, w których obowiązek opłaty powstanie, można starać się o jej odroczenie na 3 lata pod warunkiem przesadzenia usuwanych drzew lub krzewów w inne miejsce albo zastąpienia ich nowymi drzewami lub krzewami. Jeżeli te zachowają żywotność, organ administracji umorzy naliczenie i pobranie opłaty.

Kara administracyjna

Usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia spowoduje wymierzenie przez wójta (burmistrza, prezydenta) administracyjnej kary pieniężnej w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Tak dotkliwa sankcja jest mechanizmem, który ma na celu skutecznie zniechęcać do nielegalnego usuwania drzew lub krzewów. Brak powszechnej świadomości na temat obowiązujących regulacji prawnych sprawia jednak, że jest to częstokroć nad wyraz dotkliwa kara dla osób usuwających drzewa lub krzewy, które czy to z powodu niewiedzy, czy błędnej oceny konieczności uzyskania zezwolenia w danym przypadku, zdecydowały się na usunięcie bez dopełnienia obowiązku uzyskania zezwolenia.

Szukasz porady prawnej z zakresu rynku nieruchomości? Zmagasz się z problemem, którego nie potrafisz rozwiązać? Śledź uważnie nasz cykl porad prawnych lub samemu zaproponuj temat porady. Nasze wpisy powstają wspólnie z Kancelarią adwokacką Adwokata Krzysztofa Artskiego w Starogardzie Gdańskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress