Blog

Bądź na bieżąco!

Co grozi właścicielowi nieruchomości za nieujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej?

Co grozi właścicielowi nieruchomości za nieujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej?

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest bezzwłoczne ujawnienie przysługującego mu prawa własności w księdze wieczystej. W przeciwnym razie może on zostać obciążony grzywną w wysokości od 500 do 10.000 zł, a także będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich. Obowiązek ten obejmuje również nakaz założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej (nakaz ten nie dotyczy jednak spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Po pierwsze notariusz

 Gdy zawieramy umowę przeniesienia własności nieruchomości, musimy skorzystać z usług notariusza, który następnie przesyła do sądu wieczystoksięgowego wypis aktu notarialnego. W takim wypadku nie trzeba się martwić o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, gdyż notariusz zrobi to za nas. W innych jednak sytuacjach samemu należy dopełnić tego obowiązku. Stanie się tak, gdy nabycie nieruchomości nastąpi w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, a także jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu aktualny właściciel nieruchomości nie będzie ujawniony w treści księgi wieczystej.

Wpis ostrzeżenia i grzywna nałożona przez sąd

Na wszystkich sądach, organach administracji publicznej, jak i notariuszach sporządzających akty poświadczenia dziedziczenia ciąży obowiązek zawiadomienia sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta. Sąd właściwy wpisze wówczas z urzędu ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym oraz zawiadomi właściciela o istniejącej niezgodności, a nadto prześle pouczenie o obowiązku ujawnienia swojego prawa w przeciągu miesiąca. Niezastosowanie się do pouczenia może spowodować wymierzenie grzywny w kwocie nawet do 10.000 zł.

 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 Jeszcze dalej idącym skutkiem nieujawnienia w księdze wieczystej prawa własności jest odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich. Odpowiedzialność ta powstanie, gdy właściciel nieruchomości nie dopełni swojego obowiązku lub uczyni to w sposób opieszały, a osoba trzecia poniesie z tego tytułu jakąkolwiek szkodę.

Niedopilnowanie zatem przez właściciela nieruchomości spoczywającego na nim obowiązku i utrzymywanie w księdze wieczystej stanu prawnego ujawnionego niezgodnie z rzeczywistością rodzi negatywne i daleko idące w skutkach konsekwencje, których można uniknąć jedynie poprzez niezwłoczne dopełnienie omawianego obowiązku.

Szukasz porady prawnej z zakresu rynku nieruchomości? Zmagasz się z problemem, którego nie potrafisz rozwiązać? Śledź uważnie nasz cykl porad prawnych lub samemu zaproponuj temat porady. Nasze wpisy powstają wspólnie z Kancelarią Adwokacją Adwokata Krzysztofa Artskiego w Starogardzie Gdańskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress